ภาพกิจกรรม

เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

 แสดงความยินดี คุณครูพรเทพ พรมตา

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ตรวจเยี่ยม…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในฯ 2562

พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561