ภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมี…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020

กิจกรรมวันคริสต์มาส

22 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ตรวจสารเสพติด 2563 นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020

ตรวจสารเสพติด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 สัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์วิทยาศาสตร์

12 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (โรงเรียน)

28 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 (อำเภอ)