ภาพกิจกรรม

งานชุมนุมลูกเสือฯ

SCIENCE PROJECT CAMP 2019

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการพนันฯ

16 มิถุนายน 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

13 มิถุนายน 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการวัยรุ่นใสใส หัวใจยุติธรรม

ประชุมครูฯ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

งานสวดอภิธรรมศพ

ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมดูแลสุขอนามัยนักเรียน

กิจกรรม อ.ย. น้อยเดินรณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชน

ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แนะนำครูใหม่

แนะนำครูใหม่

เปิดเทอมวันแรก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

 แสดงความยินดี คุณครูพรเทพ พรมตา

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ตรวจเยี่ยม…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในฯ 2562

พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561