ภาพกิจกรรม

18 มกราคม 2565 โรงเรียนสนามชัยเขต เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กลุ่ม ข

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2022

17 มกราคม 2565 โรงเรียนสนามชัยเขต เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กลุ่ม ก

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2022

4 มกราคม 2565 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต นำโดย นายสราวุธ อนีฆาศรีนนท์ นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวพิชญอร…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2022

4 มกราคม 2565 เปิดเรียน Onsite ม.1 และ ม.4 กลุ่ม ก

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2022
โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2021

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมี…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020

22 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020

ตรวจสารเสพติด 2563 นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

12 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020

11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020

28 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020