ภาพกิจกรรม

 ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

 สัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประชุมงานลูกจ้างโรงเรียนสนามชัยเขต

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2563

ไหว้ครู กลุ่ม ข

รับการตรวจติดตาม ประเมินผล โครงการรักการอ่าน ตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือให้สะอาดด้วย 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19

งานจราจาร ประชุมผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต

สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมฯ

ถวายเทียนจำพรรษา

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม 2 ปี

รับใบประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ปีการศึกษา 2562

รับใบประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ปีการศึกษา 2562

เตรียมความพร้อมรับใบประกาศ

ต้อนรับครูย้าย

ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต

การประเมินข้าราชการครู (คศ.2)

มอบโต๊ะหินให้กับโรงเรียน

การป้องกันการเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

กีฬาชักกะเย่อ กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ประจำปี 2563

รางวัลสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562

ซุ้มปัจฉิม 2562

ประกาศรายชื่อโควตา ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศ

ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจ เหตุการณ์ จ.นครราชสีมา

อบรมการบริหารเครือข่ายคอมพิเตอร์ฯ

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

บรรยากาศแนะแนวสัญจร 2563

บรรยากาศรับสมัครโควตา 2563

ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน

พิธีมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้ง 1/2563

วันครู 63 อำเภอสนามชัยเขต

วันครู 63 อำเภอสนามชัยเขต

วันครู 63 อำเภอสนามชัยเขต

วันครู 63 อำเภอสนามชัยเขต

มอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ พนักงาน อบต.คู้ยายหมี

มอบรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ

กิจกรรมตอบคำถามวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มอบเงินสนับสนุนให้กับธนาคารโรงเรียนสนามชัยเขต

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและจับของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ 2563

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

เลี้ยงปีใหม่บุคลากร 2563

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)

กีฬาสีภายใน 26 ธันวาคม 2562

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)

งานคืนสู่เหย้า 43 ปี ศิษย์เก่า สนามชัยเขต

แสดงความยินดี ครูกฤษดา วรรณขาม

ศึกษาดูงาน และส่งผู้อำนวยการ

มอบบ้านให้น้อง

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.นิตยา มั่นชำนาญ

ร่วมแสดงความยินดี ดร.นิตยา มั่นชำนาญ

ด้วยรักเสมอมา คุณครูกฤษดา วรรณขาม

Word Survivor

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในห้องเรียน ฯ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันวชิราวุธ ประจำปี 2562”

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานฌาปนกิจคุณพ่อเสงี่ยม ปรังฤทธิ์

ฉีดพ่นยากันยุง กำจัดยุงลาย

ร่วมแสดงความยินดี คุณครูเชาวนี ก้อนขาว

ด้วยรักและยินดี คุณครูเชาวนี ก้อนขาว

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษฯ

วันปิยมหาราช

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ (13 ตุลาคม 2562)

ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

ร่วมแสดงความยินดีครูอรอุษา อึ่งแดง

รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

โครงการสานฝันปันโอกาส “เร่ง กระชับ จับใจ”

โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ประจำปี 2562

ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

การประเมินครู วิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) และชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

โครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2562

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

โครงการค่าย Art Camp ฯ และโครงการดนตรีเพื่อสุขภาพ

ประชุมผู้ประกอบการรถยนต์ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสนามชัยเขต

ประชุมครู โรงเรียนสนามชัยเขต ครั้งที่ 7/2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสนามชัยเขต

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษฯ

บริษัท สร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา

มอบรางวัลการประกวดโฟล์คซอง “รักแม่ ครั้งที่ 2” ปีการศึกษา 2562

ร่วมแสดงความยินดี ครูอรอุษา อึ่งแดง

ยินดีกับก้าวใหม่จากใจชาว ส.ช. (ครูอรอุษา อึ่งแดง)

ขุนอาสา 102 ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทองประทาน

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค (กีฬาจังหวัด)ฯ

นิเทศติดตาม โรงเรียนสุจริต

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

โครงการค่ายธรรมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

การทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562

กิจกรรมค่ายแนะแนว สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

งานฌาปนกิจ บิดาคุณครูชาลิดา จันทุม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE

งานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจบิดาคุณครูจุฑาทิพย์ กฐินทอง

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

สวดพระอภิธรรมศพ คุณป้าสุภา ตันเจริญ

รณรงค์โรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะภาษา

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฯ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

งานชุมนุมลูกเสือฯ

SCIENCE PROJECT CAMP 2019

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการพนันฯ

16 มิถุนายน 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

13 มิถุนายน 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการวัยรุ่นใสใส หัวใจยุติธรรม

ประชุมครูฯ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

งานสวดอภิธรรมศพ

ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมดูแลสุขอนามัยนักเรียน

กิจกรรม อ.ย. น้อยเดินรณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชน

ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แนะนำครูใหม่

แนะนำครูใหม่

เปิดเทอมวันแรก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

 แสดงความยินดี คุณครูพรเทพ พรมตา

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ตรวจเยี่ยม…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในฯ 2562

พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561