ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

โครงการค่าย Art Camp ฯ และโครงการดนตรีเพื่อสุขภาพ

ประชุมผู้ประกอบการรถยนต์ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสนามชัยเขต

ประชุมครู โรงเรียนสนามชัยเขต ครั้งที่ 7/2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสนามชัยเขต

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษฯ

บริษัท สร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา

มอบรางวัลการประกวดโฟล์คซอง “รักแม่ ครั้งที่ 2” ปีการศึกษา 2562

ร่วมแสดงความยินดี ครูอรอุษา อึ่งแดง

ยินดีกับก้าวใหม่จากใจชาว ส.ช. (ครูอรอุษา อึ่งแดง)

ขุนอาสา 102 ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทองประทาน

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค (กีฬาจังหวัด)ฯ

นิเทศติดตาม โรงเรียนสุจริต

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

โครงการค่ายธรรมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

การทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562

กิจกรรมค่ายแนะแนว สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

งานฌาปนกิจ บิดาคุณครูชาลิดา จันทุม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE

งานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจบิดาคุณครูจุฑาทิพย์ กฐินทอง

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

สวดพระอภิธรรมศพ คุณป้าสุภา ตันเจริญ

รณรงค์โรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะภาษา

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฯ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

งานชุมนุมลูกเสือฯ

SCIENCE PROJECT CAMP 2019

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการพนันฯ

16 มิถุนายน 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

13 มิถุนายน 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการวัยรุ่นใสใส หัวใจยุติธรรม

ประชุมครูฯ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

งานสวดอภิธรรมศพ

ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมดูแลสุขอนามัยนักเรียน

กิจกรรม อ.ย. น้อยเดินรณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชน

ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แนะนำครูใหม่

แนะนำครูใหม่

เปิดเทอมวันแรก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

 แสดงความยินดี คุณครูพรเทพ พรมตา

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ตรวจเยี่ยม…

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในฯ 2562

พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561