ภาพกิจกรรม

20 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และคณะ ในโอกาสการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

20 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม ในโอกาสร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวพัชรินทร์ พินอุไร ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565 แนะนำครูใหม่ในรั้วกาสะลอง 2 ท่าน คือ นางสาวพัชรินทร์ พินอุไร ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์ และนายปริญญา พลเดช ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศการมาโรงเรียน  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

17 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล กล่าวให้การต้อนรับ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง และแนะนำคุณครูใหม่ในรั้วกาสะลอง โดยการเข้าแถวแบ่งออกเป็น 4 โซน ม.ต้น เข้าแถวที่โดม ม.4 เข้าแถวที่สนามบาส ม.5 เข้าแถวที่สนามฟุตซอล และ ม.6 เข้าแถวที่หน้าสหกรณ์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มั่นใจในโรงเรียนเราส่งบุตรหลานมาโรงเรียน และขอให้นักเรียนมาเรียนทุกๆวันนะคะ อย่าลืมใส่แมส และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

12 พฤษภาคม 2565 ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 จำนวน 3 ราย นางสาวนริศรา วิจิตรพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล และนายธรรมนูญ กันทะหงษ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

2 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย นางสาวพิชญอร เศวตสุพร รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับ และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 บริเวณโดม โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีอุเทน ว่าถูกใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งย้ายโรงเรียนไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านท่าเลียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา วงค์เพชร์ ในโอกาสส่งข้าราชการครูย้ายโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

30 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มงานบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี​รัฐ​พงษ์​ มี​พงศ์​ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ของโรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต มอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 ปีการศึกษา 2564 เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2565

24 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และงานแผนงานฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสนามชัยเขต ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1_LWpq86vQMncO2D5kchqbwTKrW-INs3f/view?usp=sharing มอบตัว ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. และ ม.4 วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณโดม โรงเรียนสนามชัยเขต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณครูปาริชาต วงษ์แก้ว 0629742354 หัวหน้างานวิชาการ คุณครูนิจินันท์ สุริวงษ์ 0868405005 หัวหน้างานทะเบียน เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์ ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2565

11 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนางณัธดา วรรณโวหาร ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู ร่วมศึกษาดูงานการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสนามชัยเขตต่อไป เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2565

10 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ให้กับนักเรียน เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2565

9 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต มอบรางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด โรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนแข่งในระดับภาค ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ นางสาวดวงพร วรรณทอง นางสาวนันท์นภัส เล่ห์ลักษ์ นางสาวกนกวรร แทนคำ นางสาวจุฑามณี วิทยา นางสาวกาญจนา นภา คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสำอางค์ นิลพัทธ์ คุณครูณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565

1 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย นางสาวพิชญอร เศวตสุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร (นักประชาสัมพันธ์น้อย) เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เป็นพิธีกรกิจกรรมเขาแถวหน้าเสาธงในตอนเช้า และเป็นเจ้าหน้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสนามชัยเขต ได้แก่ เด็กหญิงชมพูนุท ทองลาย เด็กหญิงณัฐณิชา กอบสันเทียะ เด็กหญิงทิพประภาพร เข่งแก้ว เด็กหญิงพิมพกานต์ สุพรมอินทร์ เด็กหญิงโสภิดา คุณอนันต์ เด็กหญิงอรพิมล สุนนท์ นายภาคภูมิ วงกลม นางสาวณัฐนรี ดีเจริญ นางสาวณัฐธิดา ธีรศักดิ์วรกุล นางสาวพิมลรัตน์ ใจหาญ นางสาวอภิญญา ดวงดาว นางสาวศศิประภา แก้วคำ นางสาวดวงพร วรรณทอง นางสาวนันท์นภัส เล่ห์ลักษ์ มอบเกียรติบัตร และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสนามชัยเขต ในหัวข้อ “เชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ มาสมัครเรียนที่โรงเรียนสนามชัยเขต” รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท นางสาวจิรัสยา สุดใจ ม.6/4 นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์สงคราม ม.6/4 เข้าร่วมประกวด น.ส.ดวงกมล สุขสะอาด ม.4/3 นายบูรพา เชื้อเพ็ชร ม.5/1 นายธณดล คงสุข ม.5/1 นายอัศวิน อารีเอื้อ ม.5/1 นายนภดล คงธนโชคภักดี ม.5/1 นางสาวธันยพร ทองแพง ม.5/3

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565

สภ.สนามชัยเขต ให้ความรู้

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

23 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมกีฬาครู ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ & แสดงความยินดีกับครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์ และครูณัธดา วรรณโวหาร ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับคณะติดตามและนิเทศผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสนามชัยเขต

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงควมยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 รอบ PORTFOLIO

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

10 ก.พ. 65 ท่านผู้อำนวยการ ผอ.อภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเทพบำรุง มูลนิธิเทพบำรุง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเทพบำรุง เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา และสอนให้เป็นคนดีของสังคม มีนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา พูลสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวนเงิน 1,500 บาท 2. เด็กหญิงสิรินทิพย์ ผสมทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวนเงิน 1,500 บาท 3. นายวสกร ปานดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จำนวนเงิน 1,800 บาท 4.นายภาคภูมิ วงกลม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวนเงิน 1,800 บาท

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนสนามชัยเขต ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องกาสะลอง โรงเรียนสนามชัยเขต

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565