ประกาศผลการเรียน

👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เทอม2/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เทอม2/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอม2/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เทอม2/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เทอม2/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เทอม2/2562