ประกาศผลการเรียน

👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เทอม1/2662
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เทอม1/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอม1/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เทอม1/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เทอม1/2562
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เทอม1/2562

👉ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เทอม2/2561
👉ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เทอม2/2561
👉ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอม2/2561
👉ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เทอม2/2561
👉ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เทอม2/2561
👉ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เทอม2/2561