เอกสารดาวน์โหลด

👉แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูปี2564ครั้งที่1
👉 เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2563
👉 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562ครั้งที่2
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 18 ก.ค.63
👉 เอกสารงานแผน ปีการศึกษา 2563
👉 แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2563
👉 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูครั้งที่ 1 ปี 2563
👉 แบบสรุปผลการเรียน
👉 เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครึ้งที่ 69
👉 เอกสารย้ายปี2563
👉 รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย.2562
👉 เอกสารชุมนุม 2/2562
👉 แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม1/2562
👉 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562ครั้งที่2
👉 ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษา IS
👉 รายชื่อนักเรียน รอบ 10 มิ.ย. 2562
👉 เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562
👉เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงนักเรียน
👉กำหนดการจัดกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2562
👉แบบฟอร์มน้ำหนักส่วนสูง
👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
👉
แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
👉
ประกาศรับสมัครนักเรียนปี2562
👉
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4
👉
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562
👉
แบบรายงานนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ
👉
แบบประเมินการนิเทศแผน
👉
แบบประเมินการนิเทศครู
👉
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โรงอาหารหอประชุม101
👉
ใบสมัคร-ม.1-ม.4-62-ทั่วไป
👉
แบบตอบรับการร่วมกิจกรรม-นิทรรศการวิชาการ-2018
👉
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 61
👉
เกียรติบัตร กรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
👉
แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
👉
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
👉
รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
👉
รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
👉
ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
👉
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว
👉
รายงานการอบรม
👉
แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
👉
แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
👉
แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
👉
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉
เอกสารหลักสูตร ปี 2560
👉
บันทึกข้อความสรุปโครงการ
👉
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
👉
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
👉
ตราโรงเรียนสนามชัยเขต

👉เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงนักเรียน
👉กำหนดการจัดกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2562
👉แบบฟอร์มน้ำหนักส่วนสูง
👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
👉เอกสารงานแผนงานโรงเรียนสนามชัยเขต
👉
แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
👉
ประกาศรับสมัครนักเรียนปี2562
👉
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4
👉
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562
👉
แบบรายงานนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ
👉
แบบประเมินการนิเทศแผน
👉
แบบประเมินการนิเทศครู
👉
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โรงอาหารหอประชุม101
👉
ใบสมัคร-ม.1-ม.4-62-ทั่วไป
👉
แบบตอบรับการร่วมกิจกรรม-นิทรรศการวิชาการ-2018
👉
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 61
👉
เกียรติบัตร กรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
👉
แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
👉
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
👉
รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
👉
รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
👉
ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
👉
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว
👉
รายงานการอบรม
👉
แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
👉
แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
👉
แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
👉
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉
เอกสารหลักสูตร ปี 2560
👉
บันทึกข้อความสรุปโครงการ
👉
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
👉
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
👉
ตราโรงเรียนสนามชัยเขต