เอกสารดาวน์โหลด

👉เอกสารงานแผนงานโรงเรียนสนามชัยเขต
👉แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
👉ประกาศรับสมัครนักเรียนปี2562
👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4
👉แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562
👉แบบรายงานนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ
👉แบบประเมินการนิเทศแผน
👉แบบประเมินการนิเทศครู
👉เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โรงอาหารหอประชุม101
👉ใบสมัคร-ม.1-ม.4-62-ทั่วไป
👉แบบตอบรับการร่วมกิจกรรม-นิทรรศการวิชาการ-2018
👉เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 61
👉เกียรติบัตร กรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
👉แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
👉เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
👉รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
👉รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
👉กำหนดการจัดกิจกรรมชุมุนม61
👉ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
👉แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว
👉รายงานการอบรม
👉แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
👉แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
👉แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
👉แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉เอกสารหลักสูตร ปี 2560
👉บันทึกข้อความสรุปโครงการ
👉เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
👉บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
👉ตราโรงเรียนสนามชัยเขต