ติดต่อเรา

โรงเรียนสนามชัยเขต
📮 ที่อยู่ 529 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 📮

☎ โทรศัพท์ 038-086-431 ☎
📠 โทรสาร 038-086-432 📠