ประกาศผลการเรียน

👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2/2564
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2/2564
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2/2564
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2/2564
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2/2564
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2/2564