ประกาศผลการเรียน

👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1/2565
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1/2565
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1/2565
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1/2565
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1/2565
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1/2565